Popis a pravidla soutěže

Na této stránce jsou uvedena pravidla soutěře a důležité informace pro soutěžící.
About us

Před zahájením soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit primárně žáci 8. ročníků, případně může být tým doplněn i žáky z 9. ročníků, pokud jejich zastoupení v týmu nebude majoritní. Vedoucím týmu je vždy učitel, nejlépe s chemickým zaměřením. Složení týmu je tedy 3+1.

Volbu, zda si vyberete do týmu žáky jedné třídy, nebo z různých tříd, necháme na Vás.

Sestavený tým zaregistrujte nejpozději V TERMÍNU od 1.4.2021 NEJPOZDĚJI do 23.4.2021 na těchto stránkách v záložce REGISTRACE/PŘIHLÁŠENÍ dle instrukcí. Při registraci budeme potřebovat znát jména a příjemní členů týmu, název školy, kterou reprezentujete a kontakt na vedoucího týmu - učitele, který bude hlavní  osobou pro další komunikaci s námi.

Po registraci Vám organizátoři soutěže doručí do školy (kontaktní osobě = určenému vedoucímu týmu) základní pomůcku pro splnění prvního úkolu. Z hlediska zabezpečení osobních údajů budou jednotliví účastníci informováni dle příslušných zákonů o pravidlech zpracování osobních údajů.

Průběh soutěže

Zábavu si užijete ve třech soutěžních kolech.

První kolo soutěže

Začátek prvního kola:    pondělí 3. 5. 2021 v 10 hodin,
 kdy se na těchto webových stránkách po přihlášení objeví zadání prvního úkolu.

Konec prvního kola:      pondělí 31. 5. 2021 v 18 hodin,
kdy se uzavře formulář pro odpovědi.

První kolo soutěže je rozděleno na dvě části.

  1. Videonahrávka chemického pokusu
  2. Vědomostní  test

Dle instrukcí vytvořte videonahrávku pokusu (může být i na telefon) a umístěte ji na stránku Youtube. Fantazii se při tvoření videa meze nekladou, důležitý je záznam o pokusu a jeho výsledku a splnění co nejvíce kritérií, která budou rozhodná pro získání bodů za tento úkol. Maximální délka videa by měla být 5 minut.

Vzhledem k současné situaci s COVID-19 je nutné, aby pokus fyzicky probíhal pouze za účasti 1 člena týmu + učitel v prostorách školy. Vyberte tedy v týmu svého zástupce, který pokus provede. Samozřejmě ostatní mohou být "přátelé na telefonu".

Poté, co bude nahrávka umístěna na Youtube, kliknete na těchto webových stránkách na ikonu PŘIHLÁSIT  a dle pokynů NEJPRVE vložíte do formuláře pro odpovědi příslušný odkaz na youtube a poté odpovíte i na otázky, které se Vám zobrazí.

Při  zasílání odpovědi v prvním kole soutěže je nutné respektovat pravidla, která se Vám zobrazí po  přihlášení.

Časový limit na zodpovězení otázek je 25 minut, poté se formulář pro odpovědi uzavře. Další vstup do formuláře již nebude možný. Doporučujeme tedy soustředit se na tuto část.

Odborná komise složená z učitelů chemie, zástupců SPOLANY s.r.o. a zástupců HZS Středočeského kraje vyhodnotí zaslané odpovědi a určí pořadí. 5 týmů, které získají nejvíce bodů, postoupí do 2. kola.

Hodnotící kriteria - Videonahrávka chemického pokusu
  Celkové zpracování pokusu     max. 5 bodů
  Bezpečnost     max. 5 bodů
  Týmovost     max. 5 bodů
  Vyhodnocení závěrů  pokusu     max. 5 bodů
  Likvidace odpadu     max. 5 bodů

Hodnotící kriteria - Vědomostní test
  15 otázek     každá správná odpověď = 1 bod

Výsledky prvního kola budou zveřejněny do 4. 6. 2021 na těchto stránkách.

Druhé kolo soutěže

5 postupujících týmů bude pozváno do druhého kola soutěže, které se bude konat (termín bude upřesněn) on-line prostřednictvím platformy Teams (účastníci budou podrobně seznámeni s návodem na používání).

V druhém kole budou týmy plnit různorodé úkoly, zaměřené na bystrost i všeobecné znalosti v oboru bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami.

Podrobnou pozvánku vítězné týmy obdrží e-mailem.

Na konci 2. kola pak porota vybere 3 vítězné týmy.

Třetí kolo soutěže

3 vítězné týmy z 2. kola uvítáme dne (termín bude upřesněn), místo konání bude upřesněno dle aktuální situace..

Na závěr soutěže bude jednotlivým týmům předáno ocenění v podobě zajímavých cen, jak pro jednotlivce, tak i pro školu, kterou reprezentovaly.

Pro koho je soutěž určena?

Soutěže se mohou zúčastnit týmy z oslovených základních škol v regionu složené z maximálně 3 žáků 8. tříd + vedoucího (tzn. odpovědné osoby z řad kantora, nejlépe s chemickým zaměřením). Volbu, zda si zvolíte do týmu žáky jedné třídy, nebo z různých tříd, necháme na Vás.

Můžeme se zúčastnit, pokud nebudeme mít dostatečný počet žáků do týmu?

Bohužel, účastnit se mohou pouze týmy, kde minimální počet žáků je 3 do týmu + vedoucí. Samozřejmě bez vedoucího (učitele) to nepůjde.

Je možné v rámci jedné školy registrovat do soutěže i více týmů?

Ano, samozřejmě, tím bude soutěž pro Vás zajímavější. Členové týmu včetně vedoucího nemohou být současně ve více týmech.

Co se stane, pokud se v dalších kolech nemůže náš tým účastnit?

Bohužel v tomto případě Váš tým končí a nahradí jej další v pořadí, který se bodově v minulém kole umístil na "nevýherním místě". Termíny jednotlivých kol jsou oznámeny předem, abyste si mohli v předstihu naplánovat složení týmu.

Search