5. ROČNÍK SOUTĚŽE - HODNOCENÍ

První kolo

První kolo soutěže je rozděleno na dvě části.

  1. Videonahrávka chemického pokusu
  2. Vědomostní  test

Naučně-zábavné soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol na Mělnicku a Kladensku se v průběhu 5. ročníku zúčastnilo 17 tříčlenných týmů z 10 škol. Do finále (letos) dvoukolové soutěže, které se uskutečnilo přímo na půdě Gymnázia ve Slaném, postoupilo 5 týmů ze základních škol v Neratovicích, Kralupech nad Vltavou, ze Slaného, z Třemošné a chemický kroužek Jakuba Štěpánka.

V prvním online kole soutěže, které bylo zahájeno začátkem roku 2022, měly zúčastněné týmy za úkol zrealizovat zadaný chemický pokus s využitím kruhového chromatografu. Z filtračního papíru (pijáku) si měly děti vystřihnout  kruh o trochu větším průměru, než jaký měla jejich miska (měl by přesahovat přes okraj alespoň o 1 cm). Uprostřed kruhu udělat malou díru. Dále vzít proužek filtračního papíru, jehož šířka je o dva centimetry větší než výška ode dna misky ke kruhu filtračního papíru. Tento proužek smotat do ruličky. Smotaný proužek prostrčit dírou uprostřed kruhu filtračního papíru a položit kruh na misku. Vše nastavit tak, aby kruh filtračního papíru ležel na okraji misky a svinutý proužek se dotýkal dna. Na kruh z filtračního papíru měly děti nakreslit doprostřed několik čárek různými barvami fixů. Potom nalít do misky vodu (někdy je lepší přidat do vody trochu kuchyňské soli – na špičku nože), celou aparaturu sestavit a nechat probíhat děj. To, co se dělo, se nazývá kruhová chromatografie. Jakmile první barvy dorazily k okraji kruhu, pokus měly děti ukončit a vyhodnotit. Kruh filtračního papíru s rozdělenými barvivy si pak mohly vysušit. Při druhém pokusu děti k chromatografii využili křídu.

Své výsledky postupně zaznamenávaly a videonahrávku pokusu poté uložily na webové stránky soutěže. K tomu navíc vyplnily vědomostní test. To vše během 30 dnů.


Účastníci postupující do druhéhé kola soutěže

Základní škola Název týmu
Chemický kroužek Experti
ZŠ Kralupy nad Vltavou Chemikářky s.r.o.
ZŠ Háje Slaný Nukliďáci
ZŠ Neratovice Ozoňáci
ZŠ Třemošná Chejmíci
   

 

Druhé kolo

Do druhého (finálového) kola postoupilo 5 nejlepších týmů. Uskutečnilo se 13. června 2022 a připravené úkoly byly zaměřené na bystrost i všeobecné znalosti v oboru chemie a bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami. Součástí byly i chemické pokusy přímo v laboratoři.

Celkovým vítězem se stal tým Ozoňáci ze 3. základní školy v Neratovicích.


Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům.

 

Video z pátého kola - Spolana

STATISTIKA

Fakta o 5. ročníku chemické soutěže týmů základních škol.
ÚLOHY
0
CENY PRO ÚČASTNÍKY
0
+
OSLOVENÉ ŠKOLY
0
+
PŘIHLÁŠENÉ TÝMY
0

Search